Era ConsultFirma Era Consult powstała w Gdańsku w 1997 roku i od początku skupiła swoją uwagę na wysokiej jakości świadczonych usług w zakresie geologii. Przez cały czas funkcjonowania zdobywaliśmy doświadczenie, które pozwoliło nam osiągnąć wysoki poziom realizacji zlecanych projektów. Obecnie możemy się pochwalić wykonaniem licznych prac i opracowań z zakresu geologii surowcowej i inżynierskiej, hydrogeologii oraz obsługi geologicznej kopalń.

Naszą specjalnością są:

  • rozpoznawanie i likwidacja skażeń gruntów i wód podziemnych
  • projekty prac geologicznych wraz z wnioskami o koncesje na te prace
  • dokumentacje geologiczne
  • dokumentacje geotechniczne
  • dokumentacje hydrogeologiczne
  • projekty zagospodarowania złóż
  • plany ruchu zakładów górniczych


Nasza firma prowadzi:

  • prace poszukiwawcze złóż kopalin
  • prace wiertnicze w celu rozpoznania i  udokumentowania złóż kopalin


Sporządzamy wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż oraz świadczymy kompleksowe usługi z zakresu geologicznej i górniczej obsługi kopalń odkrywkowych.